Přečerpanou dovolenou musí zaměstnanec vrátit v případě, že na dovolenou ztratil právo anebo mu právo na její čerpání nevzniklo. Může se stát, že zaměstnanec žádá o čerpání dovolené dřív, než mu vznikne právo podle zákoníku práce. Čerpání je možné za předpokladu, že nárok na tento rozsah dovolené vznikne nejpozději do konce kalendářního roku nebo nejpozději do dne ukončení pracovního poměru. Dojde-li k přečerpání, vyzve zaměstnavatel zaměstnance k vrácení finanční částky nebo sjedná dohodu o srážkách ze mzdy. V případě, že zaměstnanec finanční částku za přečerpanou dovolenou nevrátí a nebude s ním uzavřena ani dohoda o srážkách ze mzdy, má zaměstnavatel právo provést srážku dluhu ze mzdy bez souhlasu zaměstnance, a to s ohledem na pravidla při srážení srážek ze mzdy. V tomto případě se jedná o nepřednostní pohledávku. Obecně se dny přečerpané dovolené považují za dny neplaceného volna a je třeba tuto skutečnost zohlednit při výpočtu mzdy. Pěkný den a příjemný poslech s rádiem Kroměříž přeje Karin Lišková.

 

publikováno 5.9.2014