Pokud se registrujete nově jako plátci DPH, můžete si zvolit pouze měsíční zdaňovací období. V případě, že by pro vás bylo, dle vašeho mínění, kvartální zdaňovací období výhodnější a splňujete zákonné podmínky pro jeho zvolení, máte nejpozději do 31. října  roku, kdy jste provedli registraci, možnost požádat svého správce daně o změnu zdaňovacího období na kvartální, a to s účinností od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Důvody pro toto rozhodnutí musíte správci daně prokázat. Ze zákona o DPH obecně plyne, že nově registrovaný plátce DPH musí použít měsíční zdaňovací období od účinnosti registrace a minimálně v dalším následujícím kalendářním roce.

 

V případě, že jako plátci splníte časový test, kdy musíte být ze zákona registrováni jako měsíční plátci DPH, můžete své zdaňovací období změnit s účinností od 1. ledna následujícího kalendářního roku vyznačením volby zdaňovacího období v přiznání k DPH za poslední zdaňovací období předchozího kalendářního roku.

 

Podmínkou je, že pokud se chcete nově stát čtvrtletními plátci DPH, nesmí váš obrat dle zákona o DPH překročit za uplynulých 12 měsíců částku 10 mil Kč. Chcete-li upravit své zdaňovacího období naopak, tj. z kvartálního na měsíční, zákon Vám žádná omezení nedává.