Novinkou, s účinností od 1.12.2014, je úprava zákona o omezení plateb v hotovosti. Částku, kterou je možno v jeden kalendářní den zaplatit jedné osobě nebo od ní přijmout se s účinností od 1.12.2014 snižuje na 270 000 korun českých. Do 30.11. Přitom platí limitní částka 350 000 korun českých. Nově se tento limit vztahuje také na finanční transakce týkající se zápůjček. Nově stanovený limit přitom dopadá i do jiné oblasti naší legislativy, a tou je DPH.

V důsledku změny zákona o omezení plateb v hotovosti dochází zároveň i ke snížení částky rozhodné pro ručení za nezaplacenou daň dle zákona o DPH. Máte-li uhradit závazek vyšší než 540 000 korun českých, pak si nezapomeňte ověřit, zda bankovní účet, na který máte zaplatit, má příslušný subjekt zveřejněn v registru plátců dostupném na stránkách finanční zprávy. Více se o problematice ručení za neuhrazenou daň můžete dovědět na našich webových stránkác.

V případě porušení podmínek hrozí sankce, jak plátci, tak příjemci této nadlimitní platby. U soukromé osoby se toto porušení považuje za přestupek, za který hrozí finanční postih až do výše půl milionu korun českých. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se při porušení povinnosti, provést platbu bezhotovostně, dopustí správního deliktu a bude jí uložena pokuta až do výše pět milionů korun českých.