Do 16. února 2015 mohou poplatníci – zaměstnanci využít poslední možnost požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2014 a uplatnit daňová zvýhodnění a slevy na dani. Pokud tak učinili, má zaměstnavatel povinnost provést roční zúčtování nejpozději do 31.března. a pokud zaměstnanci vznikne daňový přeplatek, musí mu tento přeplatek zaměstnavatel zúčtovat nejpozději ve mzdě za březen. Zaměstnavatel přeplatek vrátí, pokud tento činí více než 50 Kč. Pokud vznikne zaměstnanci nedoplatek, zaměstnavatel mu ho nesráží. V případě, že váš zaměstnavatel zanikl bez právního nástupce, může poplatník požádat o roční zúčtování přímo správce daně, a to v roce nejpozději v termínu do 16. února.

Poplatník má vždy možnost vypořádat si své daňové povinnosti prostřednictvím správce daně podáním daňového přiznání.

Zaměstnavatelé mají vůči správci daně povinnost vyúčtovat daň, kterou sráželi svým zaměstnancům ze mzdy, a to jak zálohově v případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka, tak daň vybíral tzv. srážkou. Zaměstnavatel má povinnost podat vyúčtování daně ze závislé činnosti do 2. Března v případě, že bude toto vyúčtování podávat na tištěném tiskopise. V případě elektronického podání je termín stanoven na 20. Března. Termín pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou je stanoven na 1. Dubna. Vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou jsou daňovým podáním, na která se vztahuje novela daňového řádu s účinností od 1. Ledna 2015 s povinností činit podání elektronicky, pokud má daňový subjekt zpřístupněnou datovou schránku.

Ke zdanění odměny zaměstnanců doplňujeme informaci, že podpis Prohlášení poplatníka se vztahuje k zaměstnavateli, nikoli k pracovněprávnímu vztahu. To znamená, že pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů nebo dohod u jednoho zaměstnavatele a podepsal u něj Prohlášení, pak je mu ze všech pracovněprávních vztahů u tohoto zaměstnavatele srážena daň zálohově. Zaměstnanec může mít v jednom kalendářním měsíci podepsané Prohlášení pouze u jednoho zaměstnavatele.