Ing. Karin Lišková

daňový poradce

záznamy vysílání zobrazíte proklikem

Není to dlouho, co skončili vánoce a už tu máme druhý měsíc nového roku. A máme se na co těšit ! Plátcům DPH z řad právnických osob a fyzickým osobám s měsíčním zdaňovacím obdobím vznikne v únoru 2016 poprvé povinnost podat kontrolní hlášení. 

Jelikož údaje v kontrolním hlášení vychází z daňových dokladů, je třeba velmi pozorně zkoumat jejich náležitosti. Plátci DPH přijímající daňové doklady musí počítat s tím, že od výstavce dokladu nebudou moci získat opravený doklad ve smyslu jeho povinných náležitostí, a to z důvodu, že výstavce bude s daňovým dokladem nakládat v kontrolním hlášení podle údajů, které od kupujícího získá. Uvedení čísel dokladů může být jedna velká džungle, pokud nebude oběma stranám jasné, které číslo je číslem dokladu, které prodávající použije v kontrolním hlášení. Není třeba se znepokojovat lomítky a pomlčkami, ty lze vynechat, ale musí být zachována posloupnost znaků. 

Základem je, že zdanitelná plnění vykazuji vždy, ale na odpočet DPH mám nárok při splnění podmínek. Za jakých podmínek kontrolní hlášení podávat nemusíte ?

Jsou to situace, kdy jste neplátce DPH, jste-li identifikovaná osoba, nebo jste plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (včetně plnění přenesení daňové povinnosti nebo neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu) a jste-li plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Od ledna 2016 už není samostatně podáván výpis z daňové evidence dle § 92 pro plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ale tyto údaje se staly součástí kontrolního hlášení, a to jak na straně uskutečněných plnění, tak na straně přijatých plnění, jestliže plátce uplatňuje nárok na odpočet daně. Vedle toho souhrnné hlášení musí osoby poskytující plnění do jiných členských států podávat i nadále samostatně a tato dodání zboží nebo služeb se v kontrolním hlášení neobjeví. 

A zdanitelná plnění, která do kontrolního hlášení nepatří? V kontrolním hlášení se neobjeví údaje týkající se třístranného obchodu, dovozu, vývozu, poskytnutí služeb mimo tuzemsko osobám registrovaným k DPH a dodání zboží do jiného členského státu. Zároveň do kontrolního hlášení nepatří uskutečněná plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně. Naopak přijetí zboží nebo služby ze státu Evropské unie je nutné do kontrolního hlášení uvést. Pro uskutečněná zdanitelná plnění s nárokem na odpočet přitom platí, že dodávky s hodnotou nad 10 tis. Kč, u kterých nejsou uvedeny identifikačních údaje kupujícího se vykazují stejně, jako zdanitelná plnění s hodnotou do 10 tis. Kč.

Kdy máte povinnost kontrolní hlášení podat a jaké další lhůty musíte dodržet ? Termín pro podání hlášení je jednoznačně určen na každý 25. den v měsíci v případě povinnosti podat kontrolní hlášení měsíčně nebo 25. den prvního měsíce nového kalendářního čtvrtletí v případě kvartálních plátců DPH z řad fyzických osob. Tento datum může o pár dnů posunout pouze den pracovního volna, klidu nebo státní svátek. Na rozdíl od přiznání k dani nelze využít toleranci 5-ti dnů. Zjistíte-li, že jste údaje uvedli chybně, máte 5 dnů, abyste odeslali následné kontrolní hlášení. Na základě podaného hlášení vám může správce daně zaslat „Výzvu“, na kterou je třeba reagovat taktéž ve lhůtě 5-ti dnů. Aktuálně jsou platné sankce, které budou vyměřeny, v případě, že nebude zákonem stanovená lhůta dodržena. Výhledově je možné, že se systém sankcí změní, avšak nyní musí plátci počítat s variantou, že jím může být příslušná sankce uložena.

Při pozdním podání kontrolního hlášení, aniž byste byli správcem daně vyzváni, hrozí pokuta 1.000,- Kč. Podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě na základě výzvy správcem daně má být sankcionováno částkou 10 tis. Kč. Pokud nepodá plátce následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení má být uložena pokuta 30 tis. Kč. Pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně má být plátci vyměřena pokuta ve výši 50 tis. Kč. Je nutné zmínit, že sankce za pozdní podání platí i pro případ, že pozdě podáte následné kontrolní hlášení, kdy jste sami zjistili chybu. Pozor na vymezenou lhůtu 5-ti dnů po sobě jdoucích. V oblasti sankcí se aktuálně vedou diskuse a čas ukáže, do jaké míry bude nastaveno zmírnění podmínek pro jejich vyměření.

Naše účetní a daňová kancelář je vám nápomocna ve všech záležitostech týkajících se vaší evidence pro účely daní. Samostatným účetním přeji hodně úspěchů při kompletaci údajů do kontrolního hlášení a všem plátcům DPH co nejméně výzev od správce daně ! Z účetní a daňové kanceláře zdraví Karin Lišková !

hledat

Navštivte nás

Návštěvníků

2872830
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
454
179
1841
5531
8133
23400
2872830

Předpověď na dnes
504

3.06%
4.11%
2.35%
1.16%
0.29%
89.03%

Vaše IP:44.211.26.178

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.

 

Copyright © 2024 Daňový poradce Ing. Lišková, Kroměříž. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.