Informace k poskytování daňové slevy pracujícím důchodcům v roce 2014

Nárok na daňovou slevu dle Nálezu ÚS ze dne 10. července 2014 (17.9.2014)

Další podmínky k poskytování daňové slevy u pracujících důchodců (19.9.2014)

Sleva na dani pro důchodce za rok 2013 (10.10.2014)