Nové omezení jednorázové platby v hotovosti (8.12.2014)

Dopady omezení plateb v hotovosti do DPH (10.12.2014)

Sankce při porušení podmínek (12.12.2014)