Obecná charakteristika právní normy (25.2.2014)

Nezletilá osoba jako zaměstnanec (26.2.2014)

Právní osobnost - právnické osoby (27.2.2014)

Korporace - vymezení dle NOZ (28.2.2014)

Věci a jejich rozdělení (4.3.2014)

Hromadná věc (obchodní závod) (5.3.2014)