Úvod k rozpočtovému určení daní (6.1.2014)

Rozpočtové určení DPPO (7.1.2014)

RUD-zaměstnanci a podnikatelé OSVČ (8.1.2014) 

Rozdělení DPH a daně z nemovitých věcí (9.1.2014) 

RUD - silniční daň a spotřební daně (10.1.2014)