Úvod k ručení za DPH (14.1.2014)

Ručení za DPH při úhradě dodavateli (15.1.2014)

Ručení za DPH u převodních cen a při platbách do zahraničí (16.1.2014)

Ručení za DPH při úhradě za PHM (17.1.2014)