Ing. Karin Lišková

daňový poradce

záznamy vysílání zobrazíte proklikem

Jen do 16. února mají zaměstnanci možnost požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně ze mzdy. Zaměstnanec může požádat o roční zúčtování v případě, že v kalendářním roce měl příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho zaměstnavatele, anebo od více zaměstnavatelů a tyto pracovní poměry na sebe navazovaly. Zároveň jeho další příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti nepřesáhly částku 6 tis korun a není povinen uplatnit solidární daň. K žádosti o roční zúčtování předloží veškeré dokumenty potvrzující nárok na uplatnění dalších daňových slev a zvýhodnění, na která mu vznikl nárok. Splňuje-li zaměstnanec podmínky pro roční zúčtování daně, o které řádně požádá, je zaměstnavatel povinen toto roční zúčtování provést.

 

Zápočet srážkové daně poprvé za rok 2014 

Poprvé za rok 2014 je možné započíst daň, která byla vybrána tzv. srážkou, na celkovou daňovou povinnost poplatníka fyzické osoby. Pokud jste měli uzavřen pracovněprávní vztah, v němž jste ze své mzdy hradili daň srážkou nikoliv zálohově, pak si můžete takto sraženou daň uplatnit zápočtem proti své celkové daňové povinnosti na základě potvrzení, které vám vydá zaměstnavatel. V tomto případě nelze požádat o roční zúčtování daně, ačkoliv by pro to jiné podmínky byly splněny. O roční zúčtování byste mohli požádat v případě, že prohlášení k dani podepíšete svému zaměstnavateli dodatečně, nejpozději do 16. Února.

 

Co předložit při odpočtu úroků z úvěrů na bytové potřeby 

Nárok na odpočet úroků, které jste zaplatili v souvislosti s pořízením bytové potřeby prokazujete zaměstnavateli smlouvou o úvěru a potvrzením o zaplacených úrocích, které vám vystaví příslušná stavební spořitelna. V případě výstavby budete dokládat také stavební povolení nebo ohlášení stavby a po dokončení stavby také výpis z listu vlastnictví. V případě, že byl úvěr použit na pořízení pozemku, musíte stavbu na něm zahájit a toto zahájení prokázat stavebním povolením nebo ohlášením stavby nejpozději po uplynutí 4 let od uzavření úvěrové smlouvy. Použijete-li úvěrové prostředky na opravu, pak musíte prokazovat vlastnictví příslušné nemovitosti anebo jedná-li se o byt v užívání, pak zde musíte být hlášen k trvalému pobytu.

Nárok na odpočet úroků v případě úvěru za účelem získání práva nájmu prokazujete potvrzením právnické osoby o vaše členství nebo účasti na ní jako společníka. Obdobně vám právnická osoba vystaví potvrzení o v případě, že jste práva nájmu získali v důsledku vypořádání společného jmění manželů. Je-li úvěr v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů poskytován na vlastní nemovitost, pak předkládáte list vlastnictví. Pro účely bytových potřeb, které vymezuje zákon o daních z příjmů lze snížit základ daně i o zaplacené úroky z úvěrů, které byly získány za účelem splacení již dříve získaných úvěrů nebo zápůjček, které byly na financování bytových potřeb použity.

 

Výběr z ostatních možnosti, jak snížit základ daně  

Mezi další uplatnitelné nezdanitelné částky patří nepeněžní hodnota jednoho odběru krve oceněná částkou 2.000,- Kč. Dále pak máte možnost odečíst od daňového základu zaplacený příspěvek odborové organizaci na základě potvrzení. Dále máte možnost odečíst zaplacenou úhradu za zkoušku, která ověřuje výsledky dalšího vzdělávání. Novinkou pro rok 2014 je možnost odpočtu nákladů vynaložených na úhradu předškolního vzdělávání. Školkovné je však přímo slevou na dani, nikoliv částkou, která snižuje základ, ze kterého se daň počítá.

Tradičně lze snížit základ daně o zaplacené pojistné na životní a penzijní připojištění. V roce 2015 došlo k významným změnám v oblasti snížení základu daně o zaplacené pojistné na životní pojištění. Více informací k této problematice najdete na webu naší účetní a daňové kanceláře. Změny v uplatňování životního pojištění od 1.1.2015

-------------------------------------------------------------------------

Pokud byste nestihli do 16. února opatřit všechny potřebné dokumenty pro svého zaměstnavatele, máte možnost požádat svého zaměstnavatele o vystavení potvrzení o zdanitelném příjmu a veškeré daňové úlevy uplatnit prostřednictvím daňového přiznání, které podáte svému správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

hledat

Navštivte nás

Návštěvníků

2762038
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
351
467
2066
3612
13854
17274
2762038

Předpověď na dnes
384

3.18%
3.85%
2.40%
1.21%
0.28%
89.08%

Vaše IP:3.239.2.192

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.

 

Copyright © 2023 Daňový poradce Ing. Lišková, Kroměříž. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.