Daňový řád reaguje na soukromoprávní řešení dědictví, které nazývá „pozůstalost“ a osobám spravujícím pozůstalost ukládá stejná práva a povinnosti jako daňovému subjektu. Pro daňové účely se stanovuje, že na právní skutečnosti se hledí tak, jako by zůstavitel žil, a to až do dne, který předchází dni skončení řízení o pozůstalosti. Osoba spravující pozůstalost podává přiznání k dani z příjmu fyzických osob za podmínek § 38ga zákona o daních z příjmů.

V roce 2013 ještě platilo, že věci a práva, která jsou předmětem dědění podléhala zákonu o dani dědické, jako jedné z částí zákona, kterému se říkalo trojdaní. Od roku 2014 je tento zákon zrušen a příjmy získané dědictvím se zahrnují do předmětu daní z příjmů, kde mohou být osvobozeny, ať už jde o fyzickou či právnickou osobu. Nový občanský zákoník rozšiřuje okruh osob pro zákonné dědění o osoby příbuzensky poměrně vzdálené a dědicem se může také stát osoba mimo příbuzenský vztah na základě závěti.

Novinkou je možnost nabývat majetek odkazem, kde odkazovník není dědicem, nenabývá podíl na dědictví, ale konkrétní věc.

V případě potřeby v záležitosti podání přiznání k dani z příjmu Vám rádi pomůžeme v naší účetní a daňové kanceláři.