Ing. Karin Lišková

daňový poradce

záznamy vysílání zobrazíte proklikem

Aktuálně bych ráda zmínila oblast placení daní, a to ve smyslu: v jakém pořadí se úhrady započítávají na vašem osobním daňovém účtu. Na prvním místě vždy stojí úhrada nedoplatku daně a daně, která je aktuálně splatná. V případě, že vám správce daně vyměřil a předepsal do evidence úrok z prodlení, penále nebo pokutu, jedná se o příslušenství daně a je druhým v pořadí, na který se použije vaše platba. Pokud máte nedoplatky na dani nebo příslušenství daně ve stavu vymáhacího řízení, započítají se úhrady na ně až jako třetí a čtvrté v pořadí. Za splatnou daň se považuje také záloha na daň, kterou jste povinni hradit na základě poslední známé daňové povinnosti.

Dále se zaměříme na oblast evidence daní a v rámci této evidence na daňové nedoplatky. Za nedoplatek se považuje neuhrazená částka daně nebo neuhrazené příslušenství daně, u kterého uplynul den splatnosti. Správce daně vás může vhodným způsobem vyrozumět o výši daňového dluhu a upozornit vás na následky, které mohou nastat, pokud dluh neuhradíte. Může nastat situace, že o existenci daňového dluhu například předepsaného úroku z prodlení nemáte tušení a dovíte se o něm až v okamžiku, kdy vám vznikne přeplatek, o který si požádáte. Nedoplatek nemůže správce daně vybrat ani vymáhat po uplynutí 6-ti let od dne splatnosti daně, nebo ode dne, který byl určen jako náhradní den splatnosti. Běh této lhůty některé úkony přerušují anebo tato lhůta vůbec neběží.

Běh lhůty se přeruší a lhůta běží znovu ode dne, kdy správce daně zahájí exekuční řízení, zřídí zástavní právo nebo oznámí rozhodnutí o posečkání. Lhůta pro placení neběží, je-li daň vymáhána soudem nebo soudním exekutorem, v případě přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby, v případě odkladu daňové exekuce odložené na návrh, je-li prováděna daňová exekuce srážkami ze mzdy nebo v případě dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku. Lhůta přitom končí nejpozději po uplynutí 20 let od jejího počátku s výjimkou nedoplatku zajištěného zástavním právem, kde právo vybrat a vymáhat nedoplatek zaniká uplynutím 30-ti let po zápisu do veřejného registru.

V dalším pokračování našeho tématu o evidenci daní se zaměříme na daňové přeplatky. Pěkné dny Vám přeje Karin Lišková !

hledat

Navštivte nás

Návštěvníků

2872672
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
296
179
1683
5531
7975
23400
2872672

Předpověď na dnes
384

3.06%
4.11%
2.35%
1.16%
0.29%
89.03%

Vaše IP:44.211.26.178

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.

 

Copyright © 2024 Daňový poradce Ing. Lišková, Kroměříž. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.